Theo đó, năm 2016, thành phố sẽ dành 70 tỷ đồng hỗ trợ người học nghề; ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật. Việc tổ chức đào tạo lao động nông thôn chủ yếu là dạy thực hành nghề, thời gian đào tạo phù hợp với từng nghề và phù hợp với nhận thức người lao động.

Hà Nội sẽ tổ chức đào tạo nghề cho gần 30.500 lao động nông thôn; trong đó đào tạo nghề nông nghiệp khoảng trên 15.500 người và nghề phi nông nghiệp trên 14.400 người. Dự kiến có khoảng trên 80% người được đào tạo có nghề. Đối tượng được hỗ trợ là lao động nông thôn thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp.

Hải Châu