Công an thành phố đã xử lý hơn 274 nghìn trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, phạt thành tiền hơn 87 tỷ đồng. Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội đang duy trì 512 điểm trông giữ phương tiện trên hè phố và dưới lòng đường với tổng diện tích hơn 40.000m2…

Được biết, năm 2020, Ban Chỉ đạo 197 thành phố đặt mục tiêu không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…

Hải Châu