Đây là kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu của thành phố năm 2019, phấn đấu trồng mới khoảng 400.000 cây đô thị, cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố.

Trong dịp đầu Xuân Kỷ Hợi, thành phố triển khai kế hoạch trồng khoảng 150.000 cây xanh các loại, trồng mới 70 ha rừng, chăm sóc 3.546ha rừng trồng, quản lý bảo vệ tốt 6.483ha rừng góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố.

UBND TP yêu cầu các đơn vị tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức. Trồng cây xanh đô thị đa dạng về chủng loại, trong đó duy trì phát triển cây bản địa; bổ sung giống, loài cây nhập nội mới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai của Hà Nội; thống nhất về kích cỡ cây, cây trồng phải được bảo vệ, chăm sóc đúng kỹ thuật. Cây trồng xong giao đơn vị thường xuyên chăm sóc đúng kỹ thuật, bảo vệ không để bị phá hoại.
Ảnh minh họa.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao gắn phong trào Tết trồng cây với các hoạt động vui xuân, hoạt động lễ hội xuân đảm bảo vui tươi, trang trọng và thiết thực. Sở Xây dựng đôn đốc các đơn vị triển khai theo kế hoạch. Các địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 30-3.

Hải Châu