Theo ông Phùng Quang Thức, Giám đốc Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, năm 2019, quận Long Biên và quận Nam Từ Liêm triển khai Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 12.2.2019 của UBND TP Hà Nội về thí điểm mô hình "Hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy" trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục tiêu chung của mô hình là phát triển mạng lưới điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo định hướng của Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, tạo điều kiện để người muốn cai nghiện ma túy sớm được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ điều trị, phục hồi toàn diện tại cộng đồng. Trên cơ sở kết quả thí điểm sẽ tính toán phương án nhân rộng mô hình, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện, sử dụng ma túy và công tác cai nghiện tại cộng đồng".

Mô hình "Hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy" sẽ được thí điểm từ năm 2019 đến 2020 tại 6 phường thuộc các quận Nam Từ Liêm và Long Biên, bao gồm tổ chức tập huấn, đào tạo, lựa chọn điều phối viên thực hiện mô hình, phát hiện, tiếp cận, sàng lọc, điều trị cho người tham gia cai nghiện...

Được biết, kinh phí thực hiện trong năm 2019 dự kiến là hơn 1 tỷ đồng, trong đó kinh phí ngân sách thành phố là 100 triệu đồng, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phát triển cộng đồng SCDI hỗ trợ 630 triệu đồng.

Hải Châu