Cụ thể: Tặng quà trị giá 500.000 đồng/người: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ tiền khởi nghĩa; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ; đại diện gia tộc thờ cúng từ 2 liệt sỹ trở lên; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Tặng quà trị giá 300.000 đồng/người: Con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; đại diện gia tộc thờ cúng liệt sỹ (1 liệt sỹ). Tặng quà trị giá 200.000 đồng/người: Cán bộ, công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức của TP; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên về địa phương đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Hỗ trợ gia đình thuộc diện hộ nghèo TP Hà Nội với mức 300.000 đồng/hộ (trong đó, ngân sách TP: 250.000 đồng/hộ; ngân sách quận, huyện, thị xã: 50.000 đồng/hộ).

Mức tặng quà người cao tuổi từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Riêng đối với người cao tuổi tròn 95 tuổi, mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ là 600.000 đồng/người…

N.Yến