Đồng thời, các đơn vị tăng cường quét rửa đường kết hợp thực hiện rửa hè phố các tuyến phố chính, thực hiện chống bụi trên các tuyến phố, đặc biệt là các trục đường có xe vận chuyển vật liệu, đất thải.

Xử lý nghiêm đối với các xe chở vật liệu, đất thải, phế thải không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, đất thải, phế thải trên đường.

Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng; xử lý nghiêm các nhà thầu không có bạt che chắn công trình gây bụi bẩn, xả nước thải ra hè, đường; các phương tiện vận chuyển vật liệu và đất thải làm bụi bẩn lòng đường, vỉa hè.

N.Y.