Được biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã đã kiểm tra, phúc tra 177.682 lượt đơn vị, cơ sở về công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó đã lập 177.682 biên bản kiểm tra, phát hiện và yêu cầu các đơn vị, cơ sở khắc phục 414.110 tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy; ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 10.545 tổ chức, cá nhân vi phạm, với số tiền gần 32 tỷ đồng; tạm đình chỉ hoạt động đối với 243 cơ sở; đình chỉ hoạt động 835 cơ sở.  

Hải Châu