Trong đó, có 3.053 số điện thoại sử dụng quảng cáo rao vặt sai quy định, 299 số điện thoại phát tán tin nhắn rác, 302 số điện thoại liên hệ trong tin nhắn rác.

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành “Quy trình xử lý các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định” và “Quy trình xử lý các đầu số, số điện thoại nhắn tin rác, các số điện thoại thực hiện cuộc gọi nhỡ lừa đảo” làn căn cứ để các đơn vị chức năng xử lý vi phạm. Đến nay, cơ bản hiện tượng quảng cáo, rao vặt trên những tuyến phố trung tâm, trục đường chính đã giảm đáng kể…                                       

Hải Châu