Dự án này sau nhiều năm gián đoạn do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống xung quanh. Đến nay, UBND quận phối hợp với các Sở, ngành thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với công tác giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh Dự án cải tạo cảnh quan môi trường tại đây, cố gắng phấn đấu hoàn thành dự án này vào thời điểm cuối năm 2019.

Phong Sơn