Theo đó, văn bản đã quy định cụ thể phân cấp quản lý nhà nước 16 lĩnh gồm: Đường bộ; chiếu sáng công cộng; công viên, vườn hoa, cây xanh; thoát nước đô thị; xử lý nước thải; vệ sinh môi trường; bến, bãi đỗ xe, vận tải hành khách; cấp nước sạch; thủy lợi; đê điều; lâm nghiệp; thông tin truyền thông; giáo dục đào tạo, dạy nghề; văn hóa - thể thao, du lịch; y tế; nghĩa trang, tang lễ. Việc phân cấp đã chia rõ ràng thành 3 loại hình quản lý khác nhau như: đầu tư, quản lý sau đầu tư, quản lý các nội dung khác có liên quan.

Một số nội dung cụ thể trong phân cấp quản lý nhà nước theo Quy định mới đó là: thành phố không quản lý hè mà giao cấp huyện quản lý toàn bộ hè đường trên địa bàn. Thành phố quản lý toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn 12 quận, các thị trấn thuôc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây.

Trong quản lý cây xanh, thành phố quản lý, bao gồm cả việc chặt hạ, duy trì, chăm sóc, cắt tỉa, trồng bổ sung, thay thế cây xanh trên địa bàn 12 quận, các thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây và cây xanh trên các đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường trên cao do thành phố quản lý đi qua địa bàn các huyện và thị xã Sơn Tây để bảo đảm đồng bộ mỹ quan đô thị Thủ đô.

Thành phố quản lý, duy trì vệ sinh môi trường trên các đường cao tốc, còn lại giao cấp huyện quản lý, duy trì vệ sinh môi trường trong toàn bộ phạm vi địa giới hành chính.

Thành phố thống nhất quản lý các khu xử lý rác thải, bãi chôn lấp rác thải, đất thải tập trung trên đại bàn.

Cấp huyện (trừ 4 quận nội đô) được phân cấp quản lý một số bãi đỗ xe tập trung gắn với các tuyến đường do cấp huyện quản lý đầu tư.

Bỏ phân cấp cho cấp huyện quản lý hoạt động đối với bến khách ngang các sông vừa và nhỏ, bến dân sinh thuộc địa giới hành chính của quận, huyện, thị xã.

Bổ sung quy định thành phố đầu tư tu bổ các di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử cách mạng kháng chiến do cấp huyện quản lý; hỗ trợ đầu tư tu bổ các di tích quốc gia do cấp huyện quản lý.

Hải Châu