Cụ thể, mực nước sông Tích tại trạm thủy văn Kim Quan (Thạch Thất) trên báo động II 0,42m; tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc (Quốc Oai) trên báo động II 0,72m. Mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt (Chương Mỹ) trên báo đông III 0,09m. Mực nước sông Đáy tại Ba Thá (Ứng Hòa) trên báo động I 0,84m. Và mực nước sông Nhuệ tại trạm thủy văn Đồng Quan (Phú Xuyên) trên báo động I là 0,02m.

Mực nước các sông: Đà, Hồng, Đuống, đang tiếp tục lên. Hiện, mực nước sông Đà tại trạm thủy văn Trung Hà (Ba Vì) còn cách báo động I 3,72m. Mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Long Biên dưới báo động I 3,98m. Mực nước sông Đuống tại Thượng Cát (Long Biên) cách báo động I 4,54m.

Được biết, sang 28-7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ cấp I trên sông Nhuệ (lần 2) tại địa phận các xã ven đê thuộc các huyện: Thanh Trì, Thường Tin, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa. Đồng thời, Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở 2 cửa đáy, xả lũ bảo đảm an toàn hồ đập.

Hải Châu