Theo đó, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với UBND các quận triển khai thí điểm trong tháng 12-2017 mỗi quận một tuyến phố kiểu mẫu kinh doanh trái cây theo đúng quy định, sau đó nhân rộng trên toàn địa bàn quận.

Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố và đơn vị liên quan tổ chức hội nghị kết nối giao thương để bảo đảm nguồn cung về trái cây chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm soát chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối; đồng thời, phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố thực hiện cung cấp thông tin và kết nối các cơ sở sản xuất, trồng trái cây của các tỉnh, thành phố cả nước với các cửa hàng kinh doanh trái cây đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức đến toàn thể nhân dân và các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành nắm rõ chủ trương, nội dung của Đề án; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đến người trồng trọt, thu hoạch, sơ chế, bảo quản và kinh doanh trái cây.

UBND các quận tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh trái cây; thường xuyên cập nhật danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận theo mẫu biểu và hướng dẫn của Sở Công Thương.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện cấp biển nhận diện (logo) cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng đủ các điều kiện; công khai danh sách các cửa hàng đảm bảo an toàn thực phẩm được cấp biển nhận diện, các tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh trái cây vi phạm quy định.                       

Hải Châu