Mục tiêu của dự án là thu gom và xử lý nước thải cho 219 cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và gần 19.400 hộ gia đình thuộc khu vực phường Tân Bình (thị xã Dĩ An), một phần diện tích phường An Phú, Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) và phường Thái Hòa, một phần phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên).

Việc triển khai dự án sẽ góp phần cải tạo chất lượng nước của hệ thống sông Đồng Nai, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho trên 12 triệu người thuộc các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.

K.Vy