Kế hoạch cần xác định vùng có nguy cơ cao thường xuyên xảy ra dịch tại địa phương, xây dựng các phương án cụ thể về kinh phí, nhân lực, vaccin, hóa chất khử trùng để phục vụ công tác phòng chống dịch. Căn cứ số lượng gia súc, gia cầm và tình hình dịch bệnh của địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định về chủng loại, số lượng vắc xin dự trữ phục vụ chống dịch khẩn cấp.

Riêng đối với địa phương có bệnh dại, bệnh nhiệt thán và một số bệnh lây truyền từ động vật sang người xuất hiện trpng những năm gần đây, các địa phương chỉ đạo cơ quan thú y địa phương tham mưu, xây dựng bổ sung kế hoạch chủ động phòng chống dịch để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người.

N.V.