Trước đó, Báo CAND đã có các bài phản ánh việc  bổ nhiệm ông Dương Văn Chung làm Giám đốc BQL Đầu tư Xây dựng huyện đã vi phạm các quy định của pháp luật. Cụ thể, theo đơn thư, ông Chung đã học trung cấp kế toán. Trong quá trình làm việc, ông này tiếp tục học Đại học Luật (hệ tại chức tại Quảng Nam). Sau đó, ông Chung được kinh qua các chức danh: Kế toán BQL huyện Đông Giang, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện, Chánh Văn phòng UBND huyện. Đến tháng 8-2017, ông được điều động sang làm Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang. . 

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Giang

Đáng nói, trên cương vị mới này, ông Chung không có bằng cấp về ngành mình đang quản lý, không có trình độ chuyên môn, không có kinh nghiệm về xây dựng. Từ ngày nhận chức Giám đốc BQL và điều hành, một số doanh nghiệp nằm trên địa bàn huyện Đông Giang đã không đồng tình và phản ứng. Ngoài ra, việc bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn theo điều 54, Nghị định số 59/2015/NĐ- CP ngày 18-6-2015.

Hoài Thu