Theo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hải Dương, hiện nay Hải Dương là một trong những tỉnh còn nhiều cựu thanh niên xung phong chưa được giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong số đó, hầu hết các cựu thanh niên xung phong trong độ tuổi từ 55-60 tuổi, rất nhiều người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sức khỏe yếu.

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Văn bản 2231/UBND-VP gửi các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

Theo đó, trong quá trình thực hiện, tại Hải Dương có một số vướng mắc khi triển khai thực hiện chính sách này đối với các đối tượng đi theo Chỉ thị 371/CT-TTg ngày 15-7-1978 và Quyết định 117/QĐ-TTg ngày 20-2-1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường lực lượng lao động cho các tỉnh biên giới phía Bắc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại các văn bản lưu trữ của tỉnh và huyện, tổng hợp danh sách các đoàn cử đi. 

Đồng thời, tỉnh đồng ý thành lập tổ công tác liên ngành tham mưu giúp Ban chỉ đạo của tỉnh liên hệ với các địa phương để xác minh lại thông tin về thời gian, địa bàn của đơn vị, đội, tổ… có lao động của tỉnh Hải Dương đi theo Chỉ thị 371 và Quyết định 117 có trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu hay không.

Hiện nay, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hải Dương có trên 18.000 hội viên. Các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong những năm qua đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội để giúp đỡ những hội viên khó khăn, đau ốm và giúp nhau cùng phát triển kinh tế. 

Tuy nhiên, hiện còn rất nhiều cựu thanh niên xung phong neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, việc giải quyết sớm những tồn đọng về chế độ, chính sách có ý nghĩa rất lớn, không chỉ thể hiện sự ghi nhận, động viên tinh thần, mà còn tạo điều kiện cho các hội viên được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe cần thiết.

Mạnh Minh