Bên cạnh đó, UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội cho người dân; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần người lao động; chi trả lương, thưởng sớm để người lao động chủ động mua sắm Tết. Phối hợp các đoàn thể ở địa phương quan tâm, chăm lo, tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, vui vẻ.

TP Hồ Chí Minh trang hoàng đường phố để đón năm mới 2020

Tập trung kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất, thương mại trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết, thúc đẩy lưu thông, có biện pháp bảo đảm đủ nguồn hàng, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau Tết; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đẩy giá, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các sở, ngành liên quan chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng chính sách khác trước Tết. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trực Tết, các đối tượng xã hội; giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, các hộ dân đã di dời, bàn giao mặt bằng tại các dự án có hoàn cảnh khó khăn,…

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, UBND các quận, huyện phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường, giám sát và nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc địa bàn, kế hoạch trả lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho công nhân, người lao động; đảm bảo chu đáo, đầy đủ và kịp thời; hỗ trợ kịp thời những doanh nghiệp gặp khó khăn không có khả năng chi trả lương và tiền thưởng Tết cho công nhân; không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công.

Các sở, ngành, quận, huyện thực hiện tốt chủ đề năm “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, triển khai hiệu quả tháng “Thành phố sạch – Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý, mừng Đảng 90 năm”. Tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội Xuân, các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí gắn với tuyên truyền chính trị; không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau tết; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại cho nhân dân từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành trước Tết và từ các tỉnh, thành về TP Hồ Chí Minh sau Tết. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giải quyết các công việc tồn đọng trước Tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi.


Nhân Sơn