Đai tá Trương Văn Chấm - Trưởng Công an TP Tân An cho biết, mục đích, ý nghĩa của buổi đối thoại nhằm quán triệt và thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác cải cách hành chính; Ngành Công an đã tập trung thống kê, rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an các cấp có liên quan đến các hoạt động của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch cụ thể để chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính, Công an TP Tân An tổ chức tiếp xúc, đối thoại về thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính. 

Qua đó, lãnh đạo Công an thành phố nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

T.Phượng