Hiện trụ điện hạ thế này có gần 30 công tơ điện. Việc tự ý phá phần móng để thay trụ điện khác của một nhóm thợ đã gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân địa phương. Theo nhóm công nhân này thì họ cũng được một người khác thuê để làm việc này.

Hiện trường vụ tự ý khoan lỗ dưới chân trụ điện cao thế, gây bất bình trong nhân dân địa phương.

Nhận tin báo, Giám đốc Điện lực Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra và đình chỉ việc tự ý dùng khoan phá phần móng tự ý thay đổi trụ điện hạ thế. Đồng thời sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

N.Thùy