Tháng phát động sẽ tập trung vào công tác nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội đảm bảo ATTP, phát huy ý thức trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm chất lượng ATTP. 

Cấp thành phố tổ chức 6 xe loa tuyên truyền đồng loạt trên nhiều tuyến đường. Tuyến quận huyện tổ chức từ 1-2 xe loa tuyên truyền trên phạm vi địa bàn quản lý; phát thanh thông điệp Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm trên Đài tiếng nói nhân dân thành phố (VOH), Đài truyền hình thành phố (HTV);và treo băng rôn trên các tuyến đường chính về các khẩu hiệu tuyên truyền của Tháng hành động...

 “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 sẽ tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn. 

Trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Đoàn xe phát loa tuyên truyền xuất phát tại Ban Quản lý ATTP và đi vào nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. 
H.Nga