Đây là loại đạn pháo 105mm, có trọng lượng 25kg, dài 50cm, nằm cách mặt đất gần 1m. 

Quả đạn pháo tìm thấy khi đào móng xây dựng đã được đưa lên mắt đất.

Xác định đó là vật liệu nổ rơi vãi sau chiến tranh, đã bị rỉ sét bên ngoài, nhưng nhiều khả năng còn có thể gây nguy hiểm, nên Ban chỉ huy quân sự xã Phước Hòa đã khoanh vùng, phân công dân quân bảo vệ hiện trường, đồng thời đề nghị Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Phước kiểm tra, hỗ trợ di dời và tiêu hủy.

Phan Văn Lương