Về công tác hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công, trước ngày 27.7, TP Hà Nội sẽ hoàn thành thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở đối với trên 7.500 hộ gia đình người có công với Cách mạng với tổng kinh phí 402 tỷ đồng. Đến ngày 10.5, đã có 4.800 hộ hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà, đạt trên 63%.

Hà Nội dành trên 104 tỷ đồng tặng quà người có công.

Được biết, thành phố Hà Nội đang tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách theo quy định. Rà soát các hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và có giải pháp thực hiện hỗ trợ các hộ gia đình người có công. 

Đến nay, các địa phương đã có kế hoạch hỗ trợ cụ thể từng hộ gia đình người có công thuộc diện hộ thoát nghèo, đối với gia đình diện cận nghèo hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn giải quyết việc làm cho gia đình.

Về các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ, ông Nguyễn Quốc Khánh cho biết, hội nghị biểu dương của TP Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10/7 với các đại diện là người có công tiêu biểu, những cá nhân được khen thưởng trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...

Hải Châu