Chiều 3/2, UBND thành phố Đà Nẵng đã có thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại buổi họp triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 716/VPCP-KGVX ngày 2/0/2020 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến phòng chống dịch virus Corona.

Qua đó, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với Công an thành phố và UBND các quận, huyện: Rà soát, thống kê, cập nhật hàng ngày các số liệu, thông tin y tế liên quan tới lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch, nhất là lao động Trung Quốc (tổng số lao động nước ngoài, số về quê ăn Tết, số đi qua vùng có dịch, số đã quay trở lại Việt Nam); kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo UBND thành phố các giải pháp xử lý khi có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch virus Corona.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch virus Corona.

Yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có sử dụng lao động là người nước ngoài tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch virus Corona. 

Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại thì doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những lao động nêu trên với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.

Hoài Thu