Theo UBND TP Đà Nẵng, số liệu ghi nhận cho thấy, hiện mực nước trong các hồ A Vương và Sông Bung 4 hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ xấp xỉ trên mực nước chết. Dung tích thiếu tại hồ A Vương là 179,67 triệu m3 và Sông Bung 4 là 142,02 triệu m3 nước.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị các thủy điện Sông Bung và A Vương hạn chế phát điện, ưu tiên tích nước để đảm bảo an ninh nguồn nước vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn năm 2020.  

Điều này đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước sinh hoạt tại vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, UBND thành phố đề nghị Công ty Thủy điện Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương từ nay đến hết mùa lũ năm 2019 (ngày 15-12), hạn chế đến mức tối đa việc phát điện, ưu tiên tích nước trên hồ về mực nước dâng bình thường.

Nhiều khả năng đến đầu mùa cạn năm 2020, mực nước tại hồ chứa nước sẽ không đạt giá trị quy định.

Trường hợp đến đầu mùa cạn năm 2020 mà mực nước trong hồ không đạt giá trị quy định, đề nghị các đơn vị quản lý hồ thủy điện ưu tiên tích nước, phát điện với lưu lượng hợp lý nhằm bảo đảm chậm nhất đến ngày 1-2-2020, mực nước tại các hồ đạt giá trị như quy định (tương ứng với mực nước tại hồ A Vương là 375,2m và hồ Sông Bung 4 là 220,5m).


Hoài Thu