Theo Sở TT&TT, hiện nay trên địa bàn TP  Đà Nẵng có tình trạng một số tài liệu, tập gấp cung cấp thông tin, trang web du lịch, giới thiệu, quảng cáo các tour du lịch có in hình ảnh sơ đồ chỉ dẫn sử dụng cụm từ China Beach để gọi tên vùng biển Đà Nẵng…

Công văn của Sở TT&TT

 Vì vậy, Sở TT&TT TP. Đà Nẵng đề nghị Sở Du lịch Đà Nẵng; các đơn vị cung cấp Internet Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT; Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC TI) vùng nhiều đơn vị liên quan dùng biện pháp kỹ thuật chặn tên miền này. Đặc biệt là tại hơn 900 điểm truy cập Internet công cộng trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng...

Sở TT&TT TP Đà Nẵng cũng nghiêm cấm in ấn, phát hành, giới thiệu mọi tài liệu sử dụng các cụm từ “China Beach”, “South China Sea” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng. Và đề nghị Sở Du lịch thành phố tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ hành, các điểm tham quan, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố tuyệt đối không sử dụng xuất bản phẩm, ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tập gấp… có nội dung "không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia...", sử dụng các cụm từ "China Beach", "South China Sea" để gọi tên vùng biển Đà Nẵng phục vụ quảng bá, kinh doanh; Kiểm tra, giám sát và xử lý các cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành, điểm tham quan, kinh doanh du lịch có hành vi xuất bản, in ấn, nhân bản và phát hành các xuất bản phẩm, tài liệu,... có nội dung vi phạm.

Đà Nẵng ngăn chặn nghiêm, cấm in ấn, phát hành, giới thiệu mọi tài liệu sử dụng các cụm từ “China Beach”, “South China Sea” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng  

Đề nghị Phòng Văn hóa, Thông tin các quận, huyện tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở in, cơ sở photocopy, các nhà sách tư nhân tuyệt đối không thực hiện việc in ấn, nhân bản, phát hành các tài liệu, ấn phẩm, các sản phẩm in ấn có nội dung "không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia...", sử dụng các cụm từ "China Beach", "South China Sea" để gọi tên vùng biển Đà Nẵng; Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở in, cơ sở photocopy, các nhà sách tư nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Hoài Thu