Với chiếc cưa mini cầm tay, nhóm công nhân leo bộ lên những cây muồng Hoàng Yến để cắt tỉa, rồi dùng chân đạp đổ cành xuống lề phố rồi di chuyển trên đường dây cáp quang từ cây muồng này đến cây muồng khác.

Được biết ở nhiều thành phố, công nhân môi trường đô thị đã đứng từ bên dưới gốc cây, sử dụng thiết bị cắt tỉa cành cầm tay mà không cần phải leo trèo theo phương thức lao động thủ công nêu trên không chỉ lạc hậu, mà còn nguy hiểm đến tính mạng. 

Những người chứng kiến hình ảnh nêu trên cho rằng doanh nghiệp đã thuê hoặc điều động công nhân cắt tỉa cành cây cần chú trọng an toàn lao động và tính mạng công nhân, không để hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Hữu Toàn