Theo ông Dục, từ thành phần thô nước mặt sông Đà, rồi vào kênh dẫn để đưa vào hồ Đầm Bài, Sở Xây dựng sẽ liên tục kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các điểm còn hở, còn yếu và quy rõ trách nhiệm. Chỗ nào của chính quyền, chỗ nào của nhà máy sản xuất, chỗ nào của đơn vị truyền dẫn, phân phối. Ông Dục cũng cho rằng, nước sinh hoạt phải được giám sát từ nguồn nước thô cho đến khi ra đến nước sạch cho người dân. Ngoài ra, ông Dục cũng cho biết sẽ đề xuất lãnh đạo TP cho ban hành cả cơ chế bảo vệ nguồn nước. 

Ông Lê Văn Dục cũng thông tin, Nhà máy nước sông Đà được đưa vào hoạt động 11 năm, nên việc các hệ thống, công nghệ xử lý bị lỗi thời là không tránh khỏi. Trong khi đó, công nghệ của nhà máy vẫn chưa có hệ thống cảnh báo tự động, cũng như hệ thống xử lý Nano. 

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phân tích, thay nhà máy thì không khả thi, nhưng bổ sung công nghệ thì có thể làm được, đơn cử như có thể ứng dụng công nghệ Nano, nước rất sạch, không bao giờ còn mùi và các thành phần có hại khác nữa.

Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

Về việc xây tường rào, ngăn cách, bảo vệ nguồn nước, ông Dục chia sẻ, hồ Đầm Bài có diện tích lớn lến đến 16 km2, bảo vệ rất khó. Liên quan vấn đề Hà Nội có để Nhà máy nước sông Đà cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thủ đô không, ông Lê Văn Dục cho biết đây là dự án đã được Chính phủ phê duyệt, là công trình đặc biệt nên nhà máy vẫn hoạt động bình thường. 

“Chúng ta sẽ có cơ chế quy định rõ hơn về trách nhiệm và sẽ bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và sẽ báo về các sở ngành của Hà Nội ngay khi có vấn đề phát sinh", ông Dục khẳng định. NY