Đây cũng là bước đầu cụ thể hóa Đồ án qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế  Đình Vũ – Cát Hải đến năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, phạm vi qui hoạch gồm toàn bộ diện tích hơn 5.000 ha tự nhiên của đảo Cát Hải, gồm: 2.650 ha diện tích tự nhiên và phần lấn biển; hơn 2.357 ha khu cảng cửa ngõ quốc tế tại Lạch Huyện và khu phi thuế quan.

Dân số 44 nghìn người bao gồm dân cư tại chỗ, công nhân và chuyên gia làm việc trên đảo. Qui hoạch phân định rõ về sử dụng đất, thiết kế đô thị, hạ tầng kỹ thuật của các khu: phi thuế quan và cảng cửa ngõ quốc tế; công nghiệp kho tàng; tái định cư, nhà ở công nhân và công trình phụ trợ; các vị trí quan trọng về quốc phòng- an ninh.

Theo Qui hoạch Cát Hải sẽ là “đảo thông minh” theo mô hình phát triển hợp nhất và cân bằng ở cả ba yếu tố: xã hội, kinh tế và môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Góp sức đưa Hải Phòng trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp có tiềm năng cao và là khu vực quan trọng thu hút sự chú ý và đầu tư của thế giới…

                                                                                                

Văn Thịnh