Các đợt rét tập trung nhiều vào khoảng thời gian nửa cuối tháng. Trong những tháng chính của mùa đông (từ tháng 12-2015 đến tháng 2-2016), nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ so với TBNN, trong khi khu vực Đông Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội) cao hơn từ 0,2-0,7 độ.

Rét đậm, rét hại có khả năng không kéo dài nhưng vẫn có thể xuất hiện các đợt rét khoảng 4-7 ngày. Dưới tác động của hiện tượng El Nino, mùa đông năm 2015-2016 sẽ ít rét hơn mọi năm.

K. Vy