Chiều 10-10, ông Huỳnh Văn Bé Hai – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Tiền Giang cho biết vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh đối với trường hợp ông Nguyễn Trung Lưu, chủ quán cơm Kiều Giang ở ấp 1, xã Tam Hiệp gây ô nhiễm môi trường.

Hồi tháng 2, huyện Châu Thành ban hành quyết định kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2019. Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra quán cơm Kiều Giang do ông Nguyễn Trung Lưu làm chủ, phát hiện vi phạm. 

Cơ sở xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường và môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 m3/ngày đến dưới 10 m3/ngày (ngày 11-6). Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải của cơ sở trước khi thải ra môi trường có thông số coliform vượt 18,4 lần, BOD5 vượt 5,6 lần và Amoni vượt 4,7 lần, với lưu lượng xả thải trung bình 6 m3/ngày đêm. 

Ngày 25-7, Phòng Tài nguyên - Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm này là 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng và mức phạt tăng thêm 30% đối với thông số Amoni vượt 4,7 lần là 15 đến 30 triệu đồng; phạt tăng thêm 40% đối với thông số BOD5 vượt 5,6 lần là 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Theo đó, mức phạt cơ sở này từ 85 triệu đồng đến 170 triệu đồng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND huyện Châu Thành đã đề xuất UBND tinh Tiền Giang xử phạt 127,5 triệu đồng và buộc cơ sở phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Ngày 12-8, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Trung Lưu, chủ quán cơm Kiều Giang số tiền nêu trên do có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường và môi trường vượt quy chuẩn về chất thải từ 10 lần trở lên. 

3 ngày sau, Phòng Tài Nguyên – Môi trường đã trao quyết định này cho ông Nguyễn Trung Lưu. Sau đó, chủ cơ sở có đơn xin giảm tiền xử phạt. UBND huyện Châu Thành đã họp, nhận thấy chủ cơ sở này không đủ điều kiện xem xét giảm nhẹ. Theo Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, năm 2016, ông Nguyễn Trung Lưu đã bị xử phạt một lần nhưng chưa khắc phục ô nhiễm.

Như Anh