Như vậy, từ hôm nay giá bán lẻ điện cho người ở trọ dưới 12 tháng, không xác định được số hộ là 1.858 đồng/kWh nên người ở trọ không còn chịu cảnh trả tiền điện giá cao. Vì thời gian qua có nhiều chủ nhà trọ thu tiền điện của người ở thuê với giá rất cao so với quy định. Việc này là thu lợi bất hợp pháp, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của người thuê nhà.

Thông tư này là bổ sung quy định liên quan việc thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà nhằm tránh trường hợp chủ nhà cho thuê thu giá cao hơn quy định.

Cách tính giá bán điện mới cho người thuê nhà sẽ có lợi cho chủ nhà khi dễ dàng tính toán tiền điện cho người thuê và người ở trọ cũng sẽ mua được điện theo đúng giá Nhà nước. Nếu chủ nhà trọ bán giá không đúng quy định theo Thông tư 25, người ở trọ phải phản ảnh để ngành điện lực biết kiểm tra và xử lý kịp thời.

Theo khoản 5, Điều 1 của Thông tư 25 quy định, bên thuê nhà có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện. Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà: Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Cụ thể, 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức.

Trường hợp người thuê trọ dưới 12 tháng và không xác định được số hộ sẽ ưu tiên áp dụng giá bán lẻ điện theo thang thứ 3 (1.858 đồng/kWh chưa VAT) cho toàn bộ sản lượng điện đo tại công tơ.

Quy định này khắc phục nhược điểm biến động số người thuê nhà trong công tác cấp định mức sử dụng điện.


Nhân Sơn