Đa số công nhân ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp trên cả nước đều phải thuê nhà trọ của người dân với giá thuê từ 300.000-400.000 đồng/người/tháng. Trong khi đó phần lớn các phòng trọ thuê của tư nhân hầu hết đều rất chật hẹp, diện tích bình quân chỉ từ 2-3m2/người, điều kiện vệ sinh môi trường cũng như hạ tầng cơ sở chưa bảo đảm. 

Hầu hết, các khu nhà trọ cho công nhân khu công nghiệp thuê đều thiếu các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như: nhà trẻ, trường học, trạm y tế, khu vui chơi giải trí, khu luyện tập thể thao, thư viện.

Được biết, kết quả cuộc khảo sát về đời sống công nhân do Viện Công nhân, Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiến hành năm 2015 tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước cho thấy, mức lương trung bình của công nhân được trả hiện nay là gần 4 triệu đồng/người/tháng. 

Dù đã được cải thiện khoảng 10% so với năm 2014 song mức lương này mới chỉ đáp ứng được 78-83% nhu cầu chi tiêu cơ bản của người lao động như: ăn, mặc, thuê nhà trọ, đóng bảo hiểm xã hội, phương tiện đi lại và một số nhu cầu thiết yếu khác. Nhìn chung, thu nhập của công nhân tại các KCN còn thấp.

Theo Chiến lược phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp xác định chỉ tiêu cần đạt trong giai đoạn 2016-2020 là có khoảng 70% công nhân lao động tại các khu công nghiệp có nhu cầu được giải quyết chỗ ở.

Hải Châu