Ngày 8-9, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, kiêm Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có cuộc họp với TP Hạ Long và chỉ đạo chấm dứt các dịch vụ ăn uống trong hang động nhằm bảo tồn nguyên trạng những giá trị tự nhiên, hạn chế tối đa những hoạt động có khả năng ảnh hưởng, tác động không tốt với cảnh quan, môi trường, phát huy giá trị kỳ quan di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

UBND TP Hạ Long thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt việc tổ chức ăn uống trong hang động trước 30-9-2016.  Đối với Công ty CP Dịch vụ Vịnh Hạ Long (đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép dịch vụ ăn uống từ năm 2005), UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP Hạ Long thông báo chấm dứt dịch vụ để ngừng hoạt động loại hình dịch vụ này từ ngày 30-10 do đã có các hợp đồng dịch vụ du lịch với các hãng lữ hành.

UBND TP Hạ Long phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, đề án liên quan đến vịnh Hạ Long và quy chế quản lý vịnh để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long, đảm bảo an toàn, ANTT, vệ sinh môi trường, cảnh quan, tuân thủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của UNESCO và pháp luật Việt Nam.

Trước đó, năm 2005, UBND tỉnh Quảng Ninh cho Công ty cổ phần dịch vụ vịnh Hạ Long tổ chức dịch vụ ăn tối, biểu diễn nghệ thuật ở hang Trống. Tuy nhiên, gần đây, tại các điểm của vùng lõi di sản như Hồ Động Tiên, Hang Tiên Ông, hang Cỏ, hang Trinh Nữ tiếp tục tổ chức loại hình dịch vụ này. UBND tỉnh Quảng Ninh chấm dứt hoàn toàn việc kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các hang, động của vịnh Hạ Long nhằm bảo tồn nguyên trạng những giá trị tự nhiên của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, hạn chế tối đa những hoạt động có khả năng ảnh hưởng, tác động không tốt tới cảnh quan, môi trường vịnh Hạ Long, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Theo ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh:  trong thời gian tới, TP Hạ Long có chủ trương chấm dứt cả dịch vụ ăn uống trên tàu du lịch bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

ĐH