Trong các nhà máy trên, đáng chú ý là dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn ở huyện Sóc Sơn giai đoạn 2 với diện tích 73ha, có 8 ô chôn lấp hợp vệ sinh, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động tháng 4/2015. Sở dĩ xây dựng các nhà máy xử lý rác tại các huyện kể trên nhằm giảm đường đi, đảm bảo môi trường của rác tới nơi tập kết, xử lý tập trung; đảm bảo mỗi vùng một nhà máy xử lý rác.

Được biết. dự kiến đến năm 2020, trên địa bàn thành phố khối lượng rác thải rắn sinh hoạt phải xử lý là 8.500 tấn/ngày và đến năm 2030 là 11.300 tấn/ngày.

Để xử lý được lượng rác kể trên, đảm bảo vệ sinh môi trường, thành phố Hà Nội đã quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Hà Nội sẽ có 17 khu xử lý chất thải tập trung. Trong đó, nâng cấp, mở rộng 8 khu hiện có, 9 khu được đầu tư mới.

Hải Châu