Theo Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ được ban hành trong năm 2015, những hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ giá cước điện thoại di động và cố định; được thu xem các chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu qua hệ thống truyền hình quảng bá công nghệ số.

Ngư dân trên tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên biển được hỗ trợ sử dụng miễn giá cước dịch vụ viễn thông di động hàng hải phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển qua hệ thống đài thông tin duyên hải. Các trường học, bệnh viện, UBND cấp xã được hỗ trợ sử dụng dịch vụ Internet bằng rộng theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích. Được biết, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 có tổng mức kinh phí thực hiện là 11.000 tỷ đồng.

H.Thanh