Đơn vị này cho biết, chương trình đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo bản ghi nhớ giữa Bộ LĐ-TBXH và Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản được Bộ LĐ-TBXH giao cho Trung tâm Lao động ngoài nước trực tiếp phối hợp với IM Japan triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện việc một số người lao động khi đăng ký chương trình không tìm hiểu kỹ thông tin đã nộp tiền trái quy định cho các tổ chức, cá nhân thông qua trung gian, môi giới. Các tổ chức, cá nhân này đã thu tiền dưới hình thức tổ chức ôn tập trước khi thi, hứa hẹn sẽ tác động được kết quả thi tuyển, lựa chọn ngành nghề theo nguyện vọng của người lao động nhằm thu tiền bất chính...

Do đó, Trung tâm Lao động ngoài nước tiếp tục thông báo, ngoài văn phòng đại diện IM Japan tại Việt Nam, Trung tâm Lao động ngoài nước không phối hợp với bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác để tuyển chọn, đào tạo và phái cử thực tập sinh, không tổ chức hoặc liên kết tổ chức các khóa ôn tập trước khi thi.

P.H