Theo kết quả rà soát của Viện Quy hoạch thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- NN&PTNT), hệ thống thủy lợi lưu vực sông Đáy gồm 9 khu vực, với tổng số công trình tưới là 2.522 và 1.691 công trình tiêu. Hệ thống công trình thủy lợi trên đáp ứng khoảng 77% nhu cầu tưới chủ động. Nguyên nhân là do nhiều công trình đã xuống cấp, bị bồi lắng.

Bên cạnh đó, mực nước hệ thống sông xuống thấp, gây khó khăn cho lấy nước. Trong khi đó, khả năng tiêu chủ động cũng chỉ đạt khoảng 70%... 

Cũng theo Viện Quy hoạch thủy lợi, tổng số kinh phí cần để thực hiện quy hoạch là 43.639 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn từ nay tới 2025 cần khoảng 25.685 tỷ đồng. Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, quy hoạch lưu vực sông Đáy cần có định hướng lâu dài, trong đó ưu tiên nâng cấp đầu tư hạ tầng vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai cao, vùng cấp thiết sản xuất nông nghiệp.

“Không thể nói quy hoạch thủy lợi chỉ có tưới tiêu cho nông nghiệp, do đó cần có quy hoạch khung chi tiết có liên quan tới các lĩnh vực…”, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận định. Bên cạnh đó, quy hoạch cần gắn với quản lý rủi ro trong giai đoạn biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp hiện nay, đồng thời phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với đô thị hóa.                       

C.L