Về tiến độ hiện tại của dự án, ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ cho biết, dự án đã hoàn thành đánh giá tác động môi trường (ĐTM), chất lượng xử lý nước thải đầu ra đã đạt tiêu chuẩn cột A để xả ra môi trường theo tiêu chí mới. 

Tuy nhiên, dù công nghệ hiện tại của nhà máy đã đáp ứng xử lý đúng theo công suất thiết kế là 30.000m³/ngày đêm (1.250m³/giờ), nhưng trước mắt hệ thống đấu nối, thu gom nước thải vẫn chưa đủ đáp ứng công suất này…

Dự án nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ, chậm tiến độ nhiều năm. 

Ông Võ Thành Thống ra “tối hậu thư”, đến cuối tháng 2-2018 dự án phải hoàn tất các hạng mục, vận hành, nghiệm thu, quyết toán… không thể gia hạn thêm nữa. Nếu hết thời gian quy định mà chưa vận hành sẽ quy trách nhiệm cụ thể các cá nhân tổ chức để dự án chậm trễ. Ông Thống yêu cầu siết lại công tác quản lý, đặc biệt phải thay cách quản lý cũ.  

Chủ tịch UBND thành phố phân công bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy, điều phối quá trình thực hiện; chủ đầu tư chịu trách nhiệm chính; các sở ngành có liên quan là Sở KH&ĐT, Sở TN&MT và Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Trong đó Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chính trong tham mưu UBND thành phố lựa chọn nhà thầu, tiếp quản vận hành nhà máy sau khi hoàn thành.

Được biết, dự án thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 19 triệu Euro (khoảng 494 tỷ đồng) trong đó Ngân hàng tái thiết Đức tài trợ trên 281 tỷ đồng (khoảng 10,5 triệu euro), số còn lại là vốn đối ứng của Cần Thơ. Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ làm chủ đầu tư được phê duyệt vào năm 2003, thi công vào năm 2007, dự kiến hoàn thành vào năm 2010. 

Tuy nhiên, công trình này mất 9 năm mới có thể vận hành thử nghiệm (năm 2016), nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, khiến dư luận bức xúc...

Văn Đức