Hiện Việt Nam có hơn 19.500 HTX, trong đó chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, vận tải, tín dụng, thủ công nghiệp... Tuy nhiên, hiện chỉ có 1/3 tổng số đơn vị hoạt động có hiệu quả, bên cạnh hơn 2.600 HTX đã giải thể. Như vậy, chất lượng, “sức sống” của HTX đang là vấn đề nan giải, cần nhận được sự hỗ trợ và điều kiện thỏa đáng từ phía cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương.

Ngoài ra, nhận thức của xã hội về vai trò, tầm quan trọng của HTX, về Luật HTX chưa thống chất, còn lúng túng trong cách ứng xử từ phía cơ quan chức năng, chính sách hỗ trợ cũng thiếu tập trung, phân tán, chưa đồng bộ...

 Theo Phó Vụ trưởng Vụ HTX (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Bùi Nghị, HTX đã ra đời từ lâu ở Việt Nam và trải qua nhiều năm hình thành, phát triển. Tuy nhiên, tình hình KT-XH đã và đang thay đổi, đòi hỏi các HTX cũng phải thay đổi để hoạt động phù hợp và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, Luật HTX đã ra đời, tạo nền tảng và điều kiện đầy đủ để HTX ra đời, phát triển mạnh hơn trong giai đoạn mới, gắn liền với quá trình hội nhập quốc tế. Vấn đề đặt ra là, cơ quan quản lý các cấp cần theo sát tình hình, tìm giải pháp quản lý hợp lý, kịp thời hỗ trợ HTX một cách thiết thực, phù hợp thông lệ quốc tế.

Đặc biệt, mỗi HTX cần tập trung cải thiện sức cạnh tranh; chủ động trong huy động và sử dụng các nguồn lực tổng hợp, nhấn mạnh vai trò của việc ứng dụng công nghệ tiên tiến cũng như nâng cao hiệu quả quản trị, kết hợp với hoạt động xây dựng thương hiệu và tiếp thị, xúc tiến thương mại. HTX phải chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, sản phẩm có giá trị gia tăng cao; đáp ứng yêu cầu trong nước cũng như tham gia chuỗi giá trị toàn cầu...

Lưu Hiệp