Đây là cá thể Cầy vằn đầu tiên được cứu hộ và chuyển đến Trung tâm kể từ năm 2002. Hiện tại, cá thể này đang được chăm sóc đặc biệt tại CPCP/Save Vietnams Wildlife.

Cá thể Cầy vằn đầu tiên được cứu hộ.

Cá thể Cầy vằn này được ông Lưu Quang Mật, một người dân địa phương tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tình nguyên giao nộp vì mục đích cứu hộ. Năm 2014, ông Mật đã mua hai cá thể Cầy vằn từ một thợ săn địa phương tại TP Hồ Chí Minh để nuôi làm cảnh, mà không biết rằng đây là loài bị cấm săn bắt và buôn bán vì mục đích thương mại. Do quá yếu, một cá thể đã bị chết. Sau đó, ông đã quyết định giao nộp cá thể còn lại cho trung tâm cứu hộ.

Cầy vằn là một trong những loài cầy quý hiếm nhất ở Việt Nam, được xếp trong nhóm IIB và được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP.

Tân Lương