Liên quan đến việc nhiều người dân đổ xô về Vườn quốc gia Mũi Cà Mau khai thác nghêu giống, ngày 8-5, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn hỏa tốc chỉ đạo Vườn quốc gia Mũi Cà Mau chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ngọc Hiển, các ngành chức năng có liên quan tập trung tuyên truyền, vận động người dân không khai thác nghêu giống bằng cơ giới, không khai thác cát để vận chuyển ra khỏi Vườn quốc gia Mũi Cà Mau; không gây xáo trộn, tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực.

Riêng UBND huyện Ngọc Hiển phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ tình hình ANTT tại khu vực bãi nghêu, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi gây mất ANTT, không để xảy ra điểm nóng.

Diễn biến mới nhất tình hình khai thác nghêu giống trong ngày 8-5 khu vực từ rạch Hang Mai đến kênh Hai Thiện (Vườn quốc gia Mũi Cà Mau) có trên 50 phương tiện với hơn 100 người tham gia khai thác nghêu giống.

Trước đó, từ ngày 2-5, khu vực Hang Mai (Vườn quốc gia Mũi Cà Mau) đến cửa Vàm Xoáy (xã Đất Mũi) có trên 500 phương tiện với hơn 1.000 người tham giacào nghêu với hình thức cào máy và cào tay, làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản cũng như tình hình ANTT địa phương…

V.Đức