Các loài thực vật gồm: Bảy lá một hoa, sâm Lai Châu, thông đỏ nam, bách vàng việt, hoàng liên gai lá dài, hoàng liên gai lá mốc, hoàng liên gai lá nhỏ, lan Vân Hài, lan hài xanh, lan hài chân tím, lan một lá, lan hài trân châu, lan hài hằng, lan hài đỏ, lan hài Tam Đảo...

21 loại động vật gồm: Voọc bạc Trường Sơn, vượn siki, vượn má vàng Trung Bộ, voọc bạc đông dương, voọc xám, cầy giông đốm lớn, cầy vằn bắc, cầy gấm, tắc kè đuôi vàng, thằn lằn cá sấu, rùa đầu to, rùa hộp trán vàng miền Trung, rùa hộp trán vàng miền Bắc, rùa hộp trán vàng miền Nam, rẽ mỏ thìa, trĩ sao, công, choắt mỏ vàng, vịt đầu đen. 

H. Ly