Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất của ông Minh hoạt động trên diện tích 3.000 m2, đang chế biến khoảng 12 tấn cá tra nguyên liệu. Trong quá trình hoạt động, cơ sở sử dụng khoảng 10m3 nước/ngày để rửa cá và vệ sinh cơ sở sản xuất.

Công nhân cơ sở của ông Minh đang chế biến cá tra.
Và nước thải chưa qua xử lý được xả thẳng ra môi trường.

Tuy nhiên, suốt trong quá trình hoạt động, nước thải của cơ sở thải trực tiếp xuống sông Hậu, mà không qua hệ thống xử lý. Qua điều tra ban đầu, cơ sở sản xuất cá tra phi lê của ông Minh không đăng ký giấy phép kinh doanh, cũng như tiến hành đăng ký các thủ tục về bảo vệ môi trường...

Hiện, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước thải, phân tích mức độ ô nhiễm cụ thể để có những biện pháp xử lý sai phạm.

Đức Văn