Hồi 1 giờ chiều nay (1-9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 570km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên. 

Đến 1 giờ ngày 2-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão tăng lên cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Đường đi của bão số 8

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

Bão số 8 được dự báo còn có thể gia tăng cường độ lên cấp 11, giật cấp 13. 

K. Vy