Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (105-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 22-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Bão số 8 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông 

Tiếp đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong chiều nay, vùng biển phía Bắc Biển Đông còn có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh.


K. Vy