Tại Nhà giàn DK1/18, toàn bộ cầu thang trượt nhà giàn cũ bị sóng đánh cong. Bốn tấm pin năng lượng bay xuống biển, một số đoạn tay vịn cầu thang của nhà giàn mới bị sóng quật gẫy, rơi biển. 

Nhiều nhà giàn DK bị hư hỏng do bão Tembin

Tại Nhà giàn DK1/16, từ 15h , sóng gió bắt đầu giảm, nhưng các chiến sĩ vẫn chưa xuống sàn công tác vì chừng 10 phút lại có cơn sóng đánh trùm lên. Một số Nhà giàn Huyền Trân, DK1/18, DK1/15, DK1/15 lan can bị hư hỏng nặng, nhiều tấm pin năng lượng bị gió dựt tung xuống biển. 

Riêng Nhà giàn Huyền Trân, toàn bộ lan can phía sàn cập tàu bị sóng đánh bay, nhà cũ của nhà giàn cũng hư hỏng phần cầu thang lên xuống phía sàn cập tàu và chiếu nghỉ.

Hải Âu