Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, thời gian tới Sở Xây dựng Hà Nội cùng với 7 sở ngành (Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Viện Quy hoạch Xây dựng) sẽ di dời về tòa nhà cao 27 tầng nằm trên đường Võ Chí Công.

Sau khi di dời các sở ngành trên, TP Hà Nội sẽ sắp xếp bán đấu giá một số trụ sở để tạo nguồn vốn xây dựng Khu Liên cơ ở 52 Lê Đại Hành, thuộc quận Hai Bà Trưng. UBND TP Hà Nội dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng Khu Liên cơ dành cho các sở ngành của TP tại 52 Lê Đại Hành hết hơn 663 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án này từ nay đến năm 2020.

Khu Liên cơ dành cho các sở ngành của TP sẽ được xây dựng tại 52 Lê Đại Hành.

Theo đánh giá của HĐND TP Hà Nội, dự án trên phù hợp với các quy hoạch của TP và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ. Dự án không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư. Với chủ trương này của UBND TP,  HĐND TP Hà Nội cho rằng, dự án phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn khác của TP. Tuy nhiên, HĐND TP đề nghị UBND làm rõ sự phù hợp tiến độ thực hiện dự án (2018-2020) với khả năng bố trí vốn thực hiện dự án lên đến hơn 663 tỷ đồng. 


CL