Theo đó, cửa hàng Lotteria này có đầy đủ giấy tờ và điều kiện ATTP để chế biến, kinh doanh thực phẩm ăn ngay theo quy định. Tuy nhiên, trong số 4 mẫu sản phẩm thực phẩm ăn ngay mà đoàn kiểm tra đã lấy để kiểm nghiệm, thì có 2 mẫu vi phạm quy định: mẫu nước trà chanh có hàm lượng Coliform vượt mức giới hạn quy định (23 CFU/ml); mẫu nước uống Milk Cacao có hàm lượng Enterobacteriaceae vượt mức giới hạn quy định (2,2 x 10³ CFU/ml).

Dạ Miên