Trước khi tiến hành IPO, doanh nghiệp khai thác cảng hàng không lớn nhất cả nước này cũng sẽ tổ chức roadshow giới thiệu chiến lược phát triển, kế hoạch đầu tư tới các nhà đầu tư tại Hà Nội và TP.HCM, dự kiến vào ngày 19 và 23/11 tới. Được biết, theo phương án CPH đã được phê duyệt, ACV sẽ CPH theo hình thức kết hợp, vừa bán một phần vốn Nhà nước, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với quy mô vốn điều lệ là 22.430.985 tỷ đồng, tương đương 2.243 triệu cổ phần mệnh giá 10 nghìn đồng.

Trong số này, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ, tương đương với hơn 1.682 triệu cổ phần. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là hơn 31,3 triệu cổ phần, chiếm 1,4% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn là hơn 3 triệu cổ phần, tương đương 0,13% vốn điều lệ. Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là hơn 448 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ. Số cổ phần bán đấu giá công khai là hơn 77,8 triệu cổ phần, tương đương 3,47% vốn điều lệ.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM. Gần đây nhất, trong tờ trình phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty mẹ - ACV vừa gửi Bộ GTVT, doanh nghiệp này đề nghị Bộ GTVT xem xét, phê duyệt giá khởi điểm của ACV là 11.800 đồng/cổ phần, cao hơn 700 đồng/cổ phần so với phương án CPH trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4.

Đặng Nhật