Trước đó, cơ quan chức năng huyện Phước Sơn phát hiện Công ty Phước Hưng tự ý mở hơn 3km đường (rộng 4-5m) vào khu rừng xã Phước Hòa và san ủi 500m2 để dựng lán trại thăm dò vàng.

Đáng nói, dọc tuyến đường đã mở trái phép, có 2 cây đại thụ bị cưa vào 1/3 thân cây; 1 cây chò bị hạ có khối lượng hơn 7m³ gỗ tròn, trong đó đã cưa xẻ và vận chuyển khỏi hiện trường 2 lóng cây dài 10m; còn 2 lóng chưa cưa xẻ với khối lượng hơn 3,5m³. Ngoài ra, còn có 17 phách gỗ huỷnh (hơn 2m3) được cất giấu trong bụi cây tại khoảnh 8, Tiểu khu 641.

N.Thi